SAL7761, Act: V°172.1 (483 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°172.1  
Act
Date: 1473-05-08

Transcription

2020-11-18 by Walter De Smet
Item also als jan van oppendorp soen wilen jans gecocht en(de) gecregen heeft/
tegen en(de) op de stad van leeuwe dertich rijnsch(en) gulden(en) te twintich stuv(er)s/
tstuck jairliker lijfrenten de vijfthien dairaf ten live m(er)tens va(n) oppendorp/
en(de) joffr(ouwen) katlinen zijnre zuster en(de) des langhsten leven(de) van hen beiden/
en(de) dande(r) vijfthien d(air)af ten live jans en(de) thomaes van oppendorp/
gebruede(re)n en(de) des langhsten leven(de) van hen beiden Alle jaire opten/
achtsten dach van meye te betalen behoudelic den voirs(creven) janne van/
oppendorp vader der voirs(creven) kynde(re)n zijn heffen daer inne gelijck/
twee brieve der voirs(creven) stad van loeven leeuwe vander daet vande(n)/
daghe van heden dairaf gemaict en(de) met der selver stad zegele/
bezegelt dat voirder begripen So zijn comen voer scepen(en) van/
loeven jan bollen de jonghe jannes van langele soen h(er)mans va(n) langele/
en(de) de selve h(er)man van langele de vader en(de) hebben gelooft ongezu(n)d(er)t/
den voirs(creven) janne van oppendorp den vader en(de) zijnen nacomelingen trecht/
inde voirs(creven) lijfrenten [hebbende] de selve lijfrenten ten t(er)mijne vors(creven) te betalen/
en(de) inden wissel te loeven te leve(re)n alle jaire also langhe als die niet geq(ueten)/
[noch verstorven] vors(creven) zijn kynde(re) leven [en] selen [zijn] en(de) niet lang(er) en(de) telken t(er)mijne alse/
vervolghde schout Et p(ri)mus borgh heykens maii viii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Xavier Delacourt