SAL7761, Act: V°191.1 (527 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°191.1  
Act
Date: 1473-06-09

Transcription

2020-12-16 by Walter De Smet
Item henrick van meldert briede(r) woenen(de) inde catte inde hoolstrate in/
p(rese)ncia (et)c(etera) heeft genomen en(de) bekendt genomen te hebben tegen gorijsen/
van dyeven eenen hoppecruythof metten meesten huyse daer aen liggen(de)/
gelegen gelegen inde ravestrate geheten achter de ca(m)me gehete(n)/
den torff tusschen de goede jans nijs en(de) tcleynste huys des vors(creven)/
gorijs aen twee zijden Te houden te hebben en(de) te gebruycken va(n)/
bamisse lestleden eenen t(er)mijn van xii jairen langh deen na dand(er)/
zonder middel volgen(de) elcx jairs dae(re)nbynnen voe(r) en(de) om twee/
hollan(sche) gulden(en) te xvi stuv(er)s tstuck te bamisse te betalen den/
voirs(creven) gorisen alle jaire den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde (et)c(etera) q(uoli)[b(et)] ass(ecutu)[m]/
met vorwerden dat de voirs(creven) gorijs tvoirs(creven) groothuys houden sall/
op zinen cost van wande en(de) van dake Ende de voirs(creven) henrick sal/
tgestijpte om den voirs(creven) hof staende houden en(de) den vrede tusche(n)/
den vors(creven) janne nijs en(de) den hoff jairlicx maken op zinen cost/
It(em) sal de voirs(creven) henrick tsijnen afscheiden vanden voirs(creven) t(er)mijn/
inden voirs(creven) hof laten vijftich hopstaken gelijc die behoiren te/
zijne Es voirt vorwerde wairt dat de voirs(creven) gorijs ten yersten/
zess jairen vanden vors(creven) t(er)mijne scheiden woude dat hijt den/
voirs(creven) henricken een half jair te voe(re)n kundigen sal Ende de/
vors(creven) henrick en sal tvoirs(creven) huys gheenen leeghen oft lichten vrouwe(n)/
moegen verhueren Cor(am) roel(ants) borgh junii ix
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Xavier Delacourt