SAL7761, Act: V°193.5 (535 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°193.5  
Act
Date: 1473-06-14

Transcription

2020-12-19 by Walter De Smet
It(em) de voirs(creven) claes van woelmont heeft wettelic gemechticht en(de) volcomen/
macht gegeven roeloven vander elst goirde vanden berghe weerd inde/
lelye en(de) wille(m)me van leele aut alt(eru)m om alle alsulken pachten ende/
rinten alse hem uutstaen en(de) voertaen vallen selen van alsulker lijftocht/
van zess ryders alse gheerd wilen van hove jan en(de) gheerd zijn sone(n)/
arnd lobbe en(de) jan wilen haye den vors(creven) wilen claese anderwile/
bekind hebben met scepen(en) brieven van loeven ten live lod(ewijcks) en(de) jacobs van/
woelmont gebrued(ere)n zijnen soenen Te manen teyschen op te boe(re)n en(de)/
tontfanghen quitancie d(air)af te gheven en(de) de voirs(creven) pachten en(de) rinten/
en(de) oic bewijssenisse oft afquitinghe der selver lijftocht met rechte talle(n)/
plaetsen en(de) met allen manie(re)n van rechte d(air)toe behoiren(de) te vervolghen/
en(de) te bedingen met den rechte tot den eynde desselfs Ende alle/
tghene (et)c(etera) Geloven(de) vast (et)c(etera) meld(er)t burg(imagistro) roel(ants) opp(endorp) junii xiiii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Xavier Delacourt