SAL7761, Act: V°23.1 (59 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°23.1  
Act
Date: 1472-08-05

Transcription

2020-03-12 by Walter De Smet
It(em) meester ghijsbrecht hessels meester in arten he heeft geordineert/
en(de) gestelt zijn p(ro)cureurs en(de) voergang(er)s wout(ere)n haveloes zijne(n) zwag(er)/
en(de) alairde de clyene(re) briede(r) en(de) elken bizunder thoenre des(er) in allen/
zijnen saken en(de) bederven die hij nu te doen heeft oft namails hebbe(n)/
sal in aenlegg(er)s oft verweerd(er)s stad hoedanich die saken zijn/
Geven(de) en(de) verleenen(de) de voirs(creven) (con)stitueerder den voirs(creven) zijne(n) p(ro)cur(eur)s/
en(de) elken bizunder thoenre des(er) volcomen macht en(de) zunderlinghe beveel/
alle de selve saken Te bedinghen te verwaren en(de) te vervolghen met/
rechte en(de) tot den eynde vanden rechte voe(r) allen gerichten gheestelic/
en(de) weerlic daer des van node sal moegen wesen En(de) alle(n) poenten/
vormen en(de) articulen van rechte d(air)inne te houden en(de) te vorde(re)n die hem/
orb(er)lic duncken selen en(de) na rechte oft costume vand(er) plaetsen daer/
dat geboert behoiren moegen En(de) voirts alle tghene (et)c(etera) Geloven(de)/
vast (et)c(etera) Renu(n)c(ierende) Cu(m) (com)put(atione) et revocacione Cor(am) ouder(ogghe) burg(imagistro)/
roel(ants) heykens scab(inis) aug(usti) v
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-04-26 by Xavier Delacourt