SAL7761, Act: V°25.6 (70 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°25.6  
Act
Date: 1472-08-12

Transcription

2020-03-17 by Walter De Smet
It(em) joff(rouwe) margriete van overdyle beghine int groot beghijnhof te loeven heeft/
geconstitueert en(de) geordineert heure p(ro)cureurs en(de) voirgang(er)s henricken vand(er)/
horst barbier janne van udekem voerspreke jannese vander eycken rintmeest(er)/
der h(ere)n van corby en(de) joese de becke(re) en(de) elken bizund(er) thoenre des(er) in alsulk(er)/
vuegen dat de condicie vanden eenen niet arger en zij dan vanden ande(re)n en(de)/
dat tghene des deen begonnen heeft dander sal moegen voleynden in/
alle(n) heuren saken die zij nu te doen heeft oft namails hebben sal in/
aenlegg(er)s oft verweerd(er)s stad en(de) zund(er)linge ind(en) saken die geport en(de)/
uutstaen(de) es in rechte oft soude moegen porren tusschen heure en(de) boud(ewijn)/
[vacat] meye(r) te meylhem van zek(ere)n houte [kerwey die hij zek(ere)n heuren wercklieden eyschen(de) es] (et)c(etera) Geven(de) en(de) verlenen(de)/
den voirs(creven) heuren p(ro)cureurs de voirs(creven) sake en(de) des d(air)aen cleeft met rechte/
te v(er)volgen [cu(m) p(otes)tate substituendi (et) cu(m) (com)puta(ci)[o(n)e]] (et)c(etera) Geloven(de) vast (et)c(etera) Cor(am) meld(er)t burg(imagistro) heyk(ens) cav(er)son aug(usti) xii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-04-26 by Xavier Delacourt