SAL7761, Act: V°47.2 (147 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°47.2  
Act
Date: 1472-10-12

Transcription

2020-04-24 by Walter De Smet
It(em) reyne(r) spaen van langdorp zoen wilen claes spaen heeft gekind v(er)cocht/
te hebben v(er)yden ballincks weduwe wout(er)s wilen kempene(re) een roede/
bruyn coe die den selven reyne(re)n toebehoirde en(de) hij bynnen den zijnen/
houden(de) was voer ende om vier gulden pet(er)s te xviii stuv(er)s tstuck d(air)af/
hij hem hielt vander voirs(creven) yden voer wel betailt Bekinnen(de) voirts de/
voirs(creven) reyne(r) de voirs(creven) coe gehuerdt te hebben tege(n) der voirs(creven) yden om/
die te houden te hebben ende te gebruycken van nu voertaen also lange/
als hij wilt en(de) de selve coe leven sal elcx jairs voir en(de) om zesthien/
stuvers goed en(de) ghinge ts(in)te m(er)tensmesse te betalen alle jaire den/
voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telcken t(er)mijne als v(er)volghde schout dyerste/
betalinge dair aff inne te gaen van s(in)te m(er)tensmesse naistc(omende) over een/
jair en(de) niet eer En(de) de voirs(creven) coe sal de voirs(creven) reyne(r) wel ende loflic/
houden ende vueden den voirs(creven) tijt due(re)nde ende hij mach d(er)re quijt zijn/
alst hem gelieft en(de) hij en(de) de voirs(creven) yde selen dan die v(er)coopen en(de) wes zij/
meer gelt dan vier pet(er)s inder weerden voirscr(even) die bate sal den voirs(creven)/
reyne(re)n volgen ende zo wa(n)neer hij vander coe scheidt het zij mids dat/
zij storve oft v(er)cocht werde zo sal hij betalen de huere van dien jaire/
na gelande vanden tide Cor(am) heykens cav(er)son oct(obris) xii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-04-27 by Xavier Delacourt