SAL7761, Act: V°50.6 (157 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°50.6  
Act
Date: 1472-10-20

Transcription

2020-04-28 by Walter De Smet
It(em) joffr(ouwe) heilwijch weduwe mercelijs wilen van weerde heeft wed(er)roepe(n)/
alsulken mechticheit als zij bouduine cokeroul heuren behuwden zone/
voertijts voer onsen voirseten in wette oft elders gemaict en(de) verleend/
mach hebben ende heeft voirts geordineert geconstitueert en(de) in/
heur stad gestelt en(de) met des(en) l(ette)ren ordineert constitueert en(de) in heur/
stad stelt sande(re)n van ov(er)beke augustijne van dormale janne van borre/
wille(m)me van leele ja(n)ness(en) vasont janne goed(er)thoys henricken vanden zijpe/
en(de) leenairde zeebout en(de) elcken bizund(er) om alle d(er) voirs(creven) costitueerd(er)ss(en)/
chijse rinten pachten [en(de)] sculden die zij heeft oft namails hebben sal te/
manen teyschen op te boe(re)n en(de) tontfange(n) den sculde(re)n va(n) heure(n) ontfange/
quijt te scelden en(de) quitancie te gheven De zelve chijse rinte(n) pachte(n)/
en(de) sculden en(de) alle heur ande(re) zaken (et)c(etera) In (com)mu(n)issi(m)a for(ma) Cu(m) (com)put(atione) p(otes)tate/
substituen(di) comput(atione) (et) revoc(atione) Cor(am) hanck(art) sub(stitu)[to] burg(imagistr)[o] borch heyke(n)s oct(obris) xx
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-04-27 by Xavier Delacourt