SAL7761, Act: V°51.3 (162 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°51.3  
Act
Date: 1472-10-19

Transcription

2020-04-30 by Walter De Smet
It(em) willem van berlair meye(r) te cumptich heeft wettelic gemechticht en(de)/
volcomen macht gegeven en(de) met des(en) l(ette)ren mechtich maict en(de) volcomen/
macht gheeft jacoppen en(de) janne amelrijcks gebruede(re)n zijnen/
stiefsoenen en(de) willem(me) van leele en(de) elken bizund(er) thoenre des(er)/
om alle zijn chijse rinten pachten en(de) sculden diemen hem nu/
sculdich es of namails wesen sal te manen teyschen (et)c(etera) en(de)/
die met rechte te vervolghen In forma p(ro)mitt(ens) ratum Cu(m)/
(com)put(atione) et revoc(atione) opp(endorp) heykens oct(obris) xix
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-04-27 by Xavier Delacourt