SAL7761, Act: V°52.4 (169 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°52.4  
Act
Date: 1472-10-26

Transcription

2020-04-30 by Walter De Smet
It(em) de voirs(creven) meest(er) jacob alse p(ro)cureur (et)c(etera) heeft geordineert gestelt en(de)/
gemaict janne cordewaens om te wesen meye(r) svoirs(creven) h(ere)n prioers/
vander h(er)licheit die hij alse prioer heeft tot libbeke ende tot/
lovenjoul Geven(de) den selven janne volcomen macht aucto(r)iteit ende/
beveel de voirs(creven) meyerie te verwaren en(de) te bedienen van alles des/
dair toe behoirt en(de) de voermeye(re)n geploghen hebben en(de) vermoghen/
te doen Gevende voirts den voirs(creven) janne volcomen macht en(de) aucto(r)iteit/
alle chijse rinten pachte en(de) sculden der voirs(creven) p(ri)oerscap ten voirs(creven)/
plaetsen toebehoiren(de) te manen teyschen op te boe(re)n en(de) tontfangen/
den sculde(re)n van zijnen ontfanghe quijt te scelden en(de) quita(n)cie te/
gheven De selve tsijse rinten pachten en(de) sculden en(de) des d(air)aen cleeft/
met rechte te vervolghen en(de) te bedinghen (et)c(etera) In forma Geloven(de) vast (et)c(etera)/
Cor(am) roelants opp(endorp) oct(obris) xxvi
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-04-27 by Xavier Delacourt