SAL7761, Act: V°54.1 (176 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°54.1  
Act
Date: 1472-10-30

Transcription

2020-05-03 by Walter De Smet
It(em) katline coels weduwe willems wilen vander lynden heeft openbairlic bekindt/
gelooft huyghen van udekem tsijnre manissen behoirlike guedinghe ende/
vesticheit te doen vander helicht die de selve heure man hadde in alle/
alsulken goede alse de voirs(creven) huyghe van hem en(de) van wille(m)me ghielijs/
svoirs(creven) wilen willems zwagher houdende was en(de) noch helt te pachte gelege(n)/
te bierbeke in diversen plaetsen aldair hier inne gecleerd dat de voirs(creven)/
huyghe mede hebben sal geheel een half boender lands leengoeds onder/
de voirs(creven) goede wesende dwelck den voirs(creven) vander lynden geheel toebehoirde/
welck leengoed metter voirs(creven) helicht vanden ande(re)n goeden de voirs(creven) wile(n)/
willem corts voe(r) zijn doot vercocht hadde tot svoirs(creven) huygens behoeff/
voe(r) zessendertich gulden cronen te xxiiii stuv(er)s tstuck ende d(air)op/
ontfanghen thien rijnsch(en) gulden(en) en(de) eenen halven te xx stuv(er)s tstuck/
also de voirs(creven) weduwe bekinde Hier inne ondersproken so verre men/
bevonde dat de voirs(creven) huyghe niet wel besorght en soude wesen met/
der guedinghen die hem de voirs(creven) weduwe gedoen kan en(de) dat die/
na rechte engheene stad gripen en soude moegen So sal de voirs(creven)/
comanscap smelten ende te nieute zijn en(de) in dien gevalle heeft de/
voirs(creven) weduwe gelooft den voirs(creven) huyghen de voirs(creven) x(½) rijnsch(en) gulden(en) wed(er)/
te gheven en(de) te restitue(re)n alse vervolghde schout en(de) noch vii(½) gelike/
rijnsch(en) gulden(en) die hij heure in afcortinghen vanden voirs(creven) coopgelde/
op heden gegeven heeft en(de) sal oic de voirs(creven) huyghe ongehouden bliven/
vanden pachte die ts(in)t andriesmisse naistcomende vallen sal het zij/
dat de guedinghe voertgaet oft niet voert en gaet en(de) oft zij voertgaet/
zo sal hij huyghe gheven ter hulpen vanden pontgelde thien stuv(er)s/
eens Cor(am) oppend(orp) heykens oct(obris) pe(nulti)[ma]
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-04-27 by Xavier Delacourt