SAL7761, Act: V°56.4 (182 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°56.4  
Act
Date: 1472-11-05

Transcription

2020-05-06 by Walter De Smet
It(em) bertelmeeus de cuype(re) vander nuwercapellen in tegewoirdich(eit) vanden/
burg(er)meest(er) hier na genoemt gestaen heeft gekend en(de) verleden dat/
hij van wille(m)me van thienen en(de) mathijse tijcke inden name vanden/
dorpe van kersbeke aengenomen heeft nu te trecken met den pijckene(re)n/
die nu onsen gened(ichs) he(re) gesonden worden voe(r) en(de) inde stad vanden/
eenen pijckene(r) die tvoirs(creven) dorp tot heuren laste nu uutdoen en(de)/
seynden moet Ende heeft de voirs(creven) bertelmeeus gelooft toegeseeght/
en(de) gesekert en(de) oic openbairlic in handen in eenen van onss gened(ich)/
h(ere)n diene(re)n ten heylighen gesworen dat hij van wegen der voirs(creven)/
van kersbeke en(de) als heure pijckene(r) in des(en) reysen trecken sal en(de)/
doen all tghene dat daer toe behoirt en(de) hem d(air)inne also quiten/
en(de) den dienst van heuren wegen verwaren alse dat de voirs(creven) va(n)/
kersbeke d(air)mede besorght en(de) ongelast bliven selen Geloven(de) voirts/
alle de selve wapene die zij hem nu doen selen weder te leve(re)n bi(n)nen/
drie dagen na zijnre wedercompst zonder argelist Cor(am) ouder(ogghe)/
burg(imagistro) no(vembris) v
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-04-27 by Xavier Delacourt