SAL7761, Act: V°58.4-R°59.1 (191 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°58.4-R°59.1  
Act
Date: 1472-11-10

Transcription

2020-05-09 by Walter De Smet
Jan yden/
It(em) also als onlanghs jan yden geleidt zijnde tot den goeden gheerds wilen/
vander moinct en(de) katlinen zijns wijfs zuster svoirs(creven) jans in deen zijde/
en(de) de voirs(creven) katline in dande(re) alhier uut scriven vander stad te rechte/
comen zijn om der voirs(creven) goeden wille die de voirs(creven) jan hem hadde doen/
leve(re)n en(de) dair in hij hoopte te bliven tot behoef van zijnre deughdelik(en)/
schult hem d(air)aen uutstaende Ende de voirs(creven) katline hoewel zij heure/
alhier in recht p(rese)nteerde heure daghe van rechte niet en hielt noch en/
(con)tinueerde den voirs(creven) janne zijn dage houden(de) en(de) trecht voert v(er)suecken(de)/
so hebben de scepen(en) van lov(en) ter maniss(en) vanden meye(r) gewijst voe(r) een/
vo(n)niss(en) de voirs(creven) goede te volgen den voirs(creven) janne tot zijnre wettig(er)/
schult behoef also verre alst noch voer hen comen es Cor(am) o(mn)ibus/
scabinis ex(cep)to pynnoc no(vembris) x/
hier na volgen de goede die inden rechte/
gelezen waren en(de) d(air)af tvo(n)nis gegaen es
//
It(em) [op] een half boender lants met huyse en(de) hove gelegen ter buecken toebehoiren(de)/
metten carbeels xiiii moel(evaten) erfs rogs It(em) drie dach(mail) bosch belegen inde stoct/
It(em) huys en(de) hof soet belegen es tassent opten driesch met zijnre toebeh(oirten)/
tusschen laureys van espent en(de) jan van espent It(em) vijf vierdel lands soet/
dair belegen es neven jan kerstiaens hof tassent It(em) noch iii dach(mail)/
lands belegen aende p(er)re tusschen jan kerstiaens goed en(de) der weduwen/
tjaghers It(em) een dachmail belegen opde heergrecht tusschen henr(icke)/
yden op deen zijde en(de) henr(icke) beericx op dander zijde It(em) noch een dachmail/
opten hoeghenwech in beiden zijden henrick yden tusschen de moelen en(de)/
h(er) lodewijcks pynnoc hof It(em) noch een derdel van twee boende(re)n belegen/
op de cleyn lievich haghe tusschen jan yden en(de) henr(icke) yden daer gaet/
uut xii moel(evaten) rogs It(em) opten cortenbosch een dachmail pachtlands tusche(n)/
henr(icke) yden en(de) de strate
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-04-27 by Xavier Delacourt