SAL7761, Act: V°6.4-R°7.1 (17 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°6.4-R°7.1  
Act
Date: 1472-07-03

Transcription

2020-02-28 by Walter De Smet
It(em) brueder jacob vander heerbrugghen alse pater en(de) brued(ere)n hubrecht/
laureyssoen henrick de becke(re) en(de) warnier yngelbrechts soen alse co(n)ven/
tuale sgoidshuys vanden cellebrued(ere)n te loeven inden name ende van/
wegen desselfs goidshuys en(de) met hen jannes hoegelinck dien tvoirs(creven)/
goidshuys bij raide en(de) consente vander stad en(de) van desselfs jannes/
vrienden aengenomen heeft te houden met den zijnen sijn comen/
voe(r) scepen(en) van loeven openbairlic bekynnen(de) gehaven en(de) ontfanghen
//
te hebben van h(er) wout(ere)n tsweers p(ro)curateur sgoidshuys van bethleem elff/
rijnsch(en) gulden(en) ende zeven stuv(er)s te xx stuv(er)s den gulden(en) gerekent die/
tvoirs(creven) goidshuys van bethleem den voirs(creven) janne hoegelinck sculdich es/
was van zek(ere)n zijnen erve dat tselve goidshuys anderwile tegen/
hem bij weten en(de) consente van zek(ere)n zijnen vrienden gecocht heeft/
te he(re)nt gelegen van welken elf rijnsch(en) gulden(en) en(de) vii stuv(er)s de/
voirs(creven) bruede(re)n inden name als voe(r) en(de) de voirs(creven) jannes hoegelinck/
hen hielden voe(r) wel betaelt en(de) vernueght den voirs(creven) goidshuise/
van bethleem en(de) eene(n)yegeliken des quitancie behoeven(de) d(air)af volcomel(ick)/
quijtsceldende Gelovende de voirs(creven) brued(ere)n inden name van heure(r) goidsh(uyse)/
den voirs(creven) goidshuyse van bethleem van des(en) quitancien inne te staen/
en(de) warand te zijne tegen enenyegeliken Cor(am) roelants vync julii iii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-04-26 by Xavier Delacourt