SAL7761, Act: V°60.3 (200 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°60.3  
Act
Date: 1472-11-19

Transcription

2020-05-12 by Walter De Smet
Jan nijs/
It(em) also als na den voirs(creven) vo(n)nisse de voirs(creven) p(ar)tien weder comen zijn in rechte/
aldaer de voirs(creven) jan zijnen eed dede daer mede hij meynde te gestaen/
dairaf de voirs(creven) arnd hielt neen want hij niet dan brieve en ruerde/
en(de) hij sculdich ware in zijnen eede mede te rue(re)n van instrumenten scouboecke(n)/
en(de) ande(re)n gescriften en(de) munimenten also de selve arnd in zijnre ae(n)sp(ra)ken/
also hij zeide geeyscht hadde So hebben de scepen(en) van loeven gewijst/
voe(r) een vo(n)nisse dat de voirs(creven) jan navolgende den voirs(creven) vo(n)nisse met/
zijnre eed die hij die hij gedaen heeft alse vanden brieven gestaen/
sal en(de) oft arnd van e(n)nigen ande(re)n behoeften gebreck heeft dat hij/
dat vervolgen mach met rechte Cor(am) roel(ants) oppend(orp) borch heyk(ens) cav(er)son/
novembr(is) xix
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-04-27 by Xavier Delacourt