SAL7761, Act: V°62.4 (208 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°62.4  
Act
Date: 1472-11-24

Transcription

2020-05-15 by Walter De Smet
It(em) gielijs le(m)mens alse p(ro)cureur g(er)truyden weduwe henricks wilen van/
schore heeft gekendt gehaven ende ontfanghen te hebben van meest(er) janne/
wellis doctoire in medicinen anderhalve crone der mu(n)ten sconinghs/
van vranckrijcke goed en(de) ghinghe te xxiiii stuv(er)s de crone gerekend/
die heure viele xxvii daghe in octobri lestleden van alsulker and(er)halv(en)/
cronen jairliker lijfrenten alse de voirs(creven) weduwe tot heuren live heeft/
en(de) houdende es op huys en(de) hof des voirs(creven) meester jans gelegen inde/
proofstrate en(de) noch op eenen hof gelegen inde pep(er)strate van welken/
termijne voirs(creven) en(de) allen ande(re)n t(er)mijnen dair voe(r) overleden de voirscr(even)/
gielijs alse p(ro)cureur der voirs(creven) weduwen hem hielt voe(r) wel betaelt/
Sceldende dairaf den voirs(creven) meester janne en(de) eenenyegeliken des q(ui)tancie/
behoeven(de) volcomelic quijt Cor(am) eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-04-27 by Xavier Delacourt