SAL7761, Act: V°79.5 (252 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°79.5  
Act
Date: 1472-12-19

Transcription

2020-06-08 by Walter De Smet
It(em) meester jan van hasselt gelicencieert in loye heeft wettelic gemech(ticht)/
janne spechts zinen behuwden sone janne goedertoys en(de) diericken/
zaghers diene(r) svoirs(creven) meest(er) jans en(de) elken bizund(er) thoenre des(er) om/
alle zijn tsijze rinten pachten en(de) sculden diemen hem nu sculdich es/
oft namails wesen sal te manen teyschen op te boe(re)n en(de) tontfangen/
den sculd(ere)n van heuren ontfanghe quijt te scelden en(de) quitancie te geve(n)/
De selve tsijze rinten pachten en(de) sculden en(de) alle zijn ande(re) saken en(de)/
stucken (et)c(etera) met rechte te vervolgen In forma Cu(m) p(otes)tate substituen(di)/
et cu(m) (com)put(atione) (et) revoc(atione) ouder(ogghe) burg(imagistro) roelants heyk(ens) scab(inis) dec(embris) xix
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-04-27 by Xavier Delacourt