SAL7762, Act: R°104.1 (191 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°104.1  
Act
Date: 1474-10-26

Transcription

2019-10-21 by Walter De Smet
Allen den ghenen die dese l(ette)ren sullen sien oft hoe(re)n lesen/
burgermeeste(re)n scepen(en) en(de) raide der stat van loven(en)/
saluyt Doen cont dat op heden voir ons come(n)/
is henric danckart woenen(de) te brugghe en(de) heeft/
geconstitueert gesedt volcomen macht p(ro)curacie/
en(de) auctoriteit ghegeven meester janne van grousselt/
canonc d(er) kercken van sinte pet(er)s te loven(en) meest(er)/
pete(re)n van sinte peters lycenciaet in beide den richt(er)e(n)/
en(de) he(re)n ghijsbrechte van bakele [p(rie)ste(r)] aut alt(er)ni Te ver/
volghen teysschen te bedinghen te wynnen ende/
te verliesen alle alsulken goede renten en(de) sculden/
die hubrecht van berthem liggen(de) heeft te rotselair/
en(de) men hem sculdich is oft els wair in brabant (et)c(etera)/
om den selven henricke ontlost en(de) ontslagen te worden/
van alle alsulker borchtocht aen gielise en(de) janne de schout/
van dornocke van iii[c] peters xvi schel(lingen) en(de) iiii d(enieren) vleemsch en(de)/
desgelix iii l(i)b(ra) gr(oten) vleemsch van gheleenden ghelde dat de selve/
henric den vors(creven) hubrechte geleent heeft [en(de) van hue(re)n ontfange quintancie te gheven] En(de) vort inden/
selven saken te doen en(de) te vorde(re)n des de vors(creven) henrick/
selve in p(er)sone zoude moghen doen telcker tijt oft hij tegen/
wordich en(de) voir oghen wae(r) P(ro)mitt(ens) ratu(m) salvo/
iusto calculo cor(am) ouderogghe burg(imagistro) roelofs berghe oct(obris)/
xxvi
ContributorsJan Boncquet
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-05-17 by Jos Jonckheer