SAL7762, Act: R°105.4-V°105.1 (195 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°105.4-V°105.1  
Act
Date: 1474-10-29

Transcription

2019-04-03 by Walter De Smet
It(em) es den voirs(creven) schultbrief bekindt te des(er) meyninghen oft de/
voirs(creven) borghen oft e(n)nich van hen e(n)nighe schade hadden oft leden/
vand(en) borchtocht der voirs(creven) vi peters erflic het wae(re) vande(n)/
principale(n) vanden jairlik(en) verschenen(en) rinten van vroentcoste/
oft aanderssins dat zij hen d(air) mede behulpen zelen moegen/
en(de) execucie van dien nemen over den p(er)soon des vors(creven) meest(er)/
arnds ende zijn goede en(de) over de goede der vors(creven) joff(rouwen) m(ar)griete(n)/
der moeder om die schade wed(er)om hoedanich die ware
//
te v(er)halen en(de) te verreicken met alle(n) coste ende co(m)me(r) behoudelic dat/
hen de selve borghen noch gheen van hen met den selve(n) schultbrieve/
noch oic met der geluften van ontheffene hen bijder vors(creven) joff(rouwe)/
margrieten gedaen op der selver joff(rouwe) m(ar)grieten noch op heur/
goede also langhe als zij leven zal niet voird(er) behulpen en zulle(n)/
moegen dan heur te bedwingene tot der jairliker betalingen der vi/
pet(er)s erflic vors(creven) met coste en(de) co(m)me(r) Also verre d(air)af inden vors(creven) meest(er)/
arnde heuren sone e(n)nich gebrec viele met (con)dicien oic dat hen/
de selve borghen en(de) elc van hen mett(er) yerster schaden die zij om/
der selv(er) borchtocht wille zelen moegen hebben of liden opden voirs(creven)/
meest(er) arnde en(de) zijn goede zulle(n) moegen behulpe(n) om d(air)af int geheele/
ontslagen en(de) ontlast te worden met alle(n) coste en(de) co(m)me(r) d(air)inne dat de/
selve meest(er) arnd renu(n)c(ierende) ut p(ri)us zijn openbair (con)sent gedragen ende/
gegeven heeft en(de) hen [alsdan] theurer maniss(en) aut alt(eri) d(air)af int gehele gelooft/
heeft tontslaene en(de) tontlasten eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-17 by Jos Jonckheer