SAL7762, Act: R°109.2 (204 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°109.2  
Act
Date: 1474-10-31

Transcription

 by 
Allen den ghenen (et)c(etera) dat jan fierens strodecke(r) soen wilen jans heeft/
geco(n)stitueert gesett en(de) geordineert en(de) met des(en) l(ette)ren (con)stitueert zett/
en(de) ordineert zijne p(ro)cur(eur)s en(de) voergang(er)s jacoppe(n) fierens zijnen/
brued(er) en(de) janne vanden broecke heuren zwagher in allen zijnen/
saken geschillen en(de) bederven die hij nu uutstaende heeft of namails/
hebben sal in aenlegg(er)s of verweerd(er)s stad hoedanich die zijn/
Gevende en(de) verleenen(de) de vors(creven) constitueerd(er) den vors(creven) zijnen p(ro)cur(eur)s/
en(de) elken bizund(er) thoenre des(er) volcomen macht auctoriteit ende/
zund(er)linghe beveel alle de selve saken met rechte te vervolgen/
te v(er)waren te beschudden te v(er)volgen en(de) te bedinghen (et)c(etera) En(de) om/
alle zijn tsijze rinten pachten en(de) ande(r) sculden te manen (et)c(etera) ende/
die met rechte te vervolgen in forma Geloven(de) vast cu(m) (com)put(atione)/
et revoc(atione) Cor(am) ouder(ogghe) burg(imagistro) vos heyk(ens) scabinis oct(obris) ul(ti)[ma]
Contributors
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-17 by Jos Jonckheer