SAL7762, Act: R°113.2 (209 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°113.2  
Act
Date: 1474-11-07

Transcription

2019-04-09 by Walter De Smet
It(em) es (con)dicie en(de) vurw(er)de dat de vors(creven) arnt en(de) sijn wijff alle(n) den co(m)mer en(de)/
last uut(en) vors(creven) goeden gaen(de) die gevalle(n) is en(de) tot kers(misse) naestc(omende) incluys vall(en)/
sall gelden en(de) bet(aelen) sulle(n) en(de) des sal hen volgen de hueri(n)ge vanden selve(n)/
goed(en) die te kers(misse) v(er)schine(n) sal met vurw(er)de oic dat goessen(e) oege sijn hueri(n)ge/
vande(n) selve(n) goeden tot va(n) kers(misse) ov(er) ii jair volge(n) [sal] opde betalinge van xi rins/
gul(den) te xx st(uvers) stuc elx jairs dae(re)nbi(n)ne(n) de(n) vors(creven) ja(n)ne en(de) sin(en) wijve bid(en) vors(creven)/
goessene hen ged(aen) te worde(n) cor(am) eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-17 by Jos Jonckheer