SAL7762, Act: R°117.1 (217 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°117.1  
Act
Date: 1474-11-12

Transcription

2019-10-21 by Walter De Smet
Allen den ghenen die dese l(ette)ren sullen sien oft horen lesen/
burgermeeste(re)n scepen(en) en(de) raide der stat van loven(en)/
saluyt Doen cont en(de) te weten dat opden dach datum/
van desen voir ons comen zijn jan dekens goreelmak(er)/
en(de) lijsbeth van haeght zijn wijf [natuerlike] dochter wilen henricx/
van haeght en(de) heeft geconstitueert gesedt volcomen macht/
procuracie en(de) auctoriteit gegeven tot hue(re)n wederroepen/
janne vanden bulcke woenen(de) te nijlden en(de) pauwele vanden/
bulcke zijnen sone a(ut) alle de chijse renten erfpachte en(de)/
sculden die de vors(creven) gehuyssche liggen(de) heeft inde/
prochie van nijlden inden byvanghe van here ende/
men hen sculdich is Te vervolghen te manen teysschen/
opteboren [op te boe] en(de) tontfangen [te wynnen en(de) te verliesen] dair voir te panden te daghen/
rastementen te doen legghen die met rechte texequeren/
voir alle gerichten gheestelic en(de) weerlic na gewoente vand(er)/
plaetsen dair des behoeve(n) sal Getuygen ofs behoeft te/
leiden d(er) wederp(ar)tien getuygen te sien zweren die te batte(re)n/
te replice(re)n te duplice(re)n also wale int principael als int/
accessoir also dicwille en(de) menichwerven als des te doen/
sal zijn den sculders te quiteren en(de) volcomen quitancie te/
de gheven En(de) vortaen generalic en(de) specialijc allet/
ghene in des vors(creven) (et)c(etera) te doen des de vors(creven) gehuyssche/
selve souden mogen doen telcker tijt oft zij tegenwordich/
en(de) voir oghen wae(re)n Promitt(entes) rat(um) salvo iusto calculo/
cor(am) ouder(ogghe) burg(imagistro) roelants vos scab(inis) no(vembris) xii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-05-17 by Jos Jonckheer