SAL7762, Act: R°124.2 (234 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°124.2  
Act
Date: 1474-11-15

Transcription

2019-04-24 by Walter De Smet
It(em) sijn den voirs(creven) janne bijden voirs(creven) wille(m)me in meerder vesticheit/
der voirs(creven) rinten in manie(re)n van panden met rechte in handen gesett/
de zilve(re)n juwelen hier na genoemt Te weten ierst eenen/
groten zilve(re)n platteel den boird vergult met eenre zonnen inden/
middel verwapent zom vergult wegende vijf marck min een/
half once It(em) eenen zilve(re)n pot boven verwapent de heyse en(de)/
kante boven ende beneden vergult wegende vier marck It(em)/
eenen de po derdelpot de boirde boven ende beneden ende de/
heyse vergult oic veb verwapent wegende drie m(ar)ck min een/
half once It(em) twee overdecte croese boven met eenre blauwer/
bloemen de boirde vergult op leeuwe staende die oic v(er)gult zijn/
wegende tsamen eenen(de)twintich en(de) een half oncen It(em) eene(n) wat(er)pot/
de borde ende heyse vergult wegende vijfthien oncen It(em) twee/
silve(re)n schalen de boirde vergult wegende drie m(ar)ck en(de) een half/
once met condicien dat hij hem dair mede behulpen sal moegen/
om van dier jairliker rinten betaelt te worden behalven dat hij/
die niet langer en sal derven houden dan tot der tijd toe dat/
den verloepen(en) pacht met den principalen zo hoghe verloepen zal/
sijn als de voirs(creven) pande weerd zijn die hij alsdan met rechte ten/
hooghsten bringen sal ende vercopen en(de) zijn gebreck dairaen v(er)hale(n)/
also de vors(creven) willem dat consenteerde ende hem de vors(creven) rinte/
afgequeten zijnde And(er)ssins heeft hij gelooft de vors(creven) pande den/
voirs(creven) wille(m)me wed(er)om gelijc die voirscr(even) zijn te restitue(re)n met/
gewichte cor(am) m(ar)ck crauwels for(estario) (et) d(i)c(t)is scab(inis) eod(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-17 by Jos Jonckheer