SAL7762, Act: R°138.2-V°138.1 (251 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°138.2-V°138.1  
Act
Date: 1475-01-04

Transcription

2019-05-10 by Walter De Smet
Allen den ghenen (et)c(etera) dat jannes de donde(re) [andries geheten lupi] heeft geconstitueert gestelt/
en(de) geordineert en(de) met des(en) l(ette)ren constitueert stelt en(de) ordineert/
zijne p(ro)cur(eur)s en(de) voirgang(er)s [jannese de donde(re)] wille(m)me lambrechts willem(me) de/
wyn geheten van schoe(re) wile(m)me van haesdonck andriese van/
kerckaster jannese de molde(re) janne aerts beide va(n) we[vle]senbeke/
en(de) claese de beye(re) van bruessele in allen zijnen saken geschille(n)/
en(de) bederven die hij nu te doen heeft of namails hebben sal in/
aenlegg(er)s of verweerd(er)s stad hoedanich die zijn Gevende en(de)/
verleenen(de) de vors(creven) constitueerd(er) den voirs(creven) zijnen p(ro)cur(eur)s en(de)/
elken bizund(er) thoenre des(er) volcomen macht auctoriteit en(de) zund(er)li(n)ge/
beveel alle de selve saken met rechte te vervolgen te verwae(re)n/
te beschudden te vervolgen en(de) te bedinghen tallen plaetsen/
en(de) gerichten en(de) tegen eene(n)yegeliken dair dat behoeven sal/
moegen En(de) desgelijcx om alle des vors(creven) constitueerd(er)s tsijze/
rinten pachten en(de) ande(r) schulden diemen hem nu sculdich es/
of namails wesen sal te manen teyschen op te boe(re)n ende/
tontfanghen den schulde(re)n van heuren ontfanghe quijt te scelde(n)/
en(de) quitancie te gheven daghe en(de) respijt te verlenen vanden/
ande(re)n d(air) voe(r) te panden te daghen te beleiden en(de) rastamente/
te doen leggen composicie en(de) mynlike yffeninge d(air)af te/
maken scepen(en) brieve te vo(n)niss(en) en(de) die texeque(re)n de selve/
tsijze rinten pachten en(de) schulden met rechte teyschen en(de)
//
te vervolghen die te wynnen en(de) te verliesen getuyghen ofts behoeft/
te leyden der wederp(ar)tien getuygen te zien zweren die te batte(re)n/
te replice(re)n te duplice(re)n also wail met principael als int daccessoir/
also dicwile en(de) menichwerven als des te doen zijn sal En(de) alle poe(n)te(n)/
en(de) articulen van rechte d(air) toe te vorde(re)n die na recht of costume vand(er)/
plaetsen dair dat geboert behoiren moegen en(de) den vors(creven) p(ro)cureurs/
orberlic duncken selen En(de) voirts alle tghene (et)c(etera) Geloven(de)/
vast cu(m) comput(atione) (et) revoc(atione) Cor(am) hanck(ar)t sub(stitu)[to] burg(imagistro) roela(n)ts/
roelofs scabinis januarii iiii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-24 by Jos Jonckheer