SAL7762, Act: R°14.1 (23 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°14.1  
Act
Date: 1474-07-04

Transcription

2019-10-21 by Walter De Smet
Allen den ghenen die dese l(ette)ren sullen sien oft horen lesen/
burgermeeste(re)n scepen(en) en(de) raide d(er) stat van loven(en)/
saluyt Doen cont dat anthonis vanden putte/
woenen(de) te mert heeft geconstitueert gesedt volcome(n)/
macht procuracie en(de) auctoriteit ghegheven [ad revocacionem] lambrechte/
everarts smet woenen(de) te loven(en) janne lambrechts/
swagher des voirs(creven) anthonis daneele luyten/
behouwede sone des selfs ant(honis) en(de) janne vaes/
voirspreke woenen(de) te thienen oft den eenen va(n)/
hen alle en(de) yegewelcke [sijn] saken questien en(de) gescillen/
die hij uutstaen(de) heeft oft namaels uutstaende sal/
hebben tegen wat p(er)sonen dat dat zij te v(er)waren/
te vervolghen die te bedingen te wynne(n) en(de) te/
v(er)liesen voir alle gerichten geestelic en(de) weerlic/
composicie d(air) af te maken Alle zijn jairgulde/
opcomingen vervallen chijsen renten erfpachten en(de)/
sculden op te manen opteboren en(de) tontfanghen/
d(air) voir te panden te daghen rastementen te doen/
legghen die met rechte texeque(re)n voir alle/
gerichten als voir de(n) sculd(er)s te quite(re)n en(de) volcome(n)/
quitancie te gheven getuygen ofs behoeft te leiden/
d(er) wederp(ar)tien getuygen te sien zweren die te/
batte(re)n also wale dicwille en(de) menich werve(n)/
als des te doen sal zijn te replice(re)n te duplice(re)n/
also wale int principael als int accessor En(de) vortae(n)/
generalic en(de) specialijc allet ghene dair inne te/
doen en(de) te vorde(re)n des de selve ant(honis) in p(er)sone/
soude mogen doen telcker tijt oft hij tegenwordich/
en(de) voir oghen wae(re) p(ro)mitt(ens) ratu(m) salvo iusto/
calculo cor(am) ouderogge burg(imagist)[ro] langrode heykens/
julii quarta
ContributorsJan Boncquet
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-05-03 by Jos Jonckheer