SAL7762, Act: R°141.1 (253 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°141.1  
Act
Date: 1475-01-07

Transcription

2019-05-10 by Walter De Smet
Item peter van steyne(n)moelen en(de) joff(rouwe) anne van wynghe zijn huysvrouwe/
dochter everarts wilen van wynghe en(de) wouter vynck als mo(m)boir/
jans everarts adaems lijsbetten margrieten en(de) kerstinen kynde(re)n/
desselfs wilen everarts die achter hem bleven zijn en(de) geboren/
van joff(rouwen) annen rogs zijnre huysvrouwen welke kynde(re) de selve/
peter zijn huysvrouwe en(de) wouter in desen op hen genome(n) hebbe(n)/
ter eenre zijden en(de) meester jan vanden walle en(de) de vors(creven) joff(rouwe)/
anne rogs nu zijn huysvrouwe in dande(re) In p(rese)ncia (et)c(etera) hebben v(er)haelt/
en(de) gerefereert hoe dat tande(re)n tijden te weten vii daghe in oeghste/
a(nn)[o] lxxiii bij zeke(re)n arbitralen uutspraken tusschen hen onder meer/
ande(re)n poenten uutgesproken es geweest dat de voirs(creven) joff(rouwe) anne/
rogs behouden soude heur tocht in een huys met zijnen toebehoirten/
gelegen inde mynd(er)brued(er)strate achter uutcomen(de) met zijnen stalle/
inde ledichstrate Welker uutspraken nochtan niet wederstaende/
de voirs(creven) peter van steyne(n)moelen en(de) zijn huysvrouwe inden name/
van hen selven en(de) wouter vync als momboir der kynd(ere)n voirs(creven)/
die zij in desen gelijc voirs(creven) steet op hen genomen hebben en(de)/
gelooft te vervaene sijn met malcande(re)n ov(er)comen en(de) hebben/
gekindt en(de) gelijdt ten bijwesen raide en(de) consente lodewijcks roela(n)ts/
lod(ewijcks) roelofs meester anthoenijs vynck jans vynck zijns brued(er)s/
en(de) goirds retheman alse maghe en(de) vriende der voirs(creven) kynde(re)n/
dat de voirs(creven) meester jan vanden walle en(de) joff(rouwe) anne zijn huysvr(ouwe)/
en(de) de langhste leven(de) van hen beiden heur tocht int voirs(creven) huys/
met zijnen toebehoirten houden en(de) hebben zullen behoudelic in/
dien oft meester jan de langhste levende wae(re) dat hij die/
huyse in goeder notabeld(er) ty(m)meringhen bete(re)n sal en(de) versie(re)n/
ter weerden toe van ii[c] rijnsch(en) gulden(en) te xx stuv(er)s tstuc/
en(de) dat doen bliken zo dat behoirt Dwelck de voirs(creven) meest(er) jan/
renu(n)cian(s) (et)c(etera) gelooft heeft te doene en(de) dat na zijn doot de/
voirs(creven) huyse metter v(er)beteringhen bij meester janne d(air)op gedaen/
volghen en(de) succede(re)n zullen den kynde(re)n der voirs(creven) joff(rouwen) annen/
van heuren yersten bedde Cor(am) lyemi(n)ghen berghe ja(nuarii) vii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-24 by Jos Jonckheer