SAL7762, Act: R°141.2-V°141.1 (254 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°141.2-V°141.1  
Act
Date: 1475-01-07

Transcription

2019-05-10 by Walter De Smet
It(em) de voirs(creven) peter van steyne(n)moelen en(de) joff(rouwe) anne van wynghe zijn/
huysvrouwe dochter everarts wilen van wynghe voir hen selven/
en(de) wouter vynck alse momboer en(de) van weghen jans everarts/
adaems lijsbetten margrieten en(de) kerstinen kynde(re)n des vors(creven)/
wilen everarts die achter hem gebleven zijn en(de) geboren van/
joff(rouwen) annen rogs zijnre huysvrouwen nu wettige husvrouwe
//
meester jans vanden walle welke kynde(re) de voirs(creven) wouter in desen op/
hem genomen heeft en(de) gelooft te vervaene in deen zijde en(de) de/
voirs(creven) meester jan en(de) joff(rouwe) anne rogs zijn huysvrouwe in dande(r)/
zijde in p(rese)ncia (et)c(etera) sijn met malcande(re)n ov(er)comen eensworden en(de)/
gesloten ten bijwesene raide en(de) consente lodewijcks roelants/
lod(ewijcks) roelofs meester anthoenijs vync jans vync zijns brued(er)s/
en(de) goirde rethemans als maghe en(de) vriende der voirs(creven) kynde(re)n [van allen den vliegen(de) erve gebleven na de doot des vors(creven) wilen everarts]/
als dat deen derdendeel dairaf den voirs(creven) meester janne en(de)/
zijnre huysvrouwen voer hen heuren erven en(de) nacomelingen tot/
eeuwighen daghen tot heuren vryen eygenen wille volgen en(de)/
toebehoiren sal en(de) dande(r) tweedele den voirg(enoemde) kynde(re)n desselfs/
wilen everarts en(de) heuren erfgenamen dair mede dat de vors(creven)/
p(ar)tien bij raide van heuren vrienden in beiden zijden te vreden/
en(de) content zijn geweest en(de) zijn Cor(am) eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-24 by Jos Jonckheer