SAL7762, Act: R°148.2-V°148.1 (267 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°148.2-V°148.1  
Act
Date: 1475-01-07

Transcription

2019-05-27 by Walter De Smet
It(em) na dien dat die goidshuysen te weten vander capellen va(n) herne/
van onser vrouwen van gracien van tsh(er)togendale bij loeven en(de)/
van beaupre met heuren open(en) brieve(n) inden name van hen selven/
en(de) inden name broed(er) anthoenijs brued(er) jans zust(er) beatrisen/
en(de) zuster katlinen heuren p(ro)fesseuren kynde(re) claes moens/
den selven clase moens bij heurer gracien geconsenteert hebbe(n)/
zijn huys met zijnre toebehoirten gelegen te loeven inde proofstrate/
tegen de halle opden hoeck vander straten geheten ved ver/
duldich(eit) [tuschen de selve strate] aen deen zijde en(de) [de goede] goirds dekens goreelmake(r) t(er)/
ande(re) bij hem selven te moegen vercopen en(de) guedinghe van dien/
te doene om zijn schulden te betalen So volghen hier na die/
schulden des voirs(creven) claes die inder maten hier na bescreven/
geverificeert zijn en(de) die vanden pe(n)ninghen gecomen vanden/
vercope des voirs(creven) huys betaelt zijn gelijc h(ier) na volght/
Ierst stas roelofs van anderhalven ryder lijftochten te xxv st(uvers) tstuc/
staende ter quitinghen elken pe(n)ning met x met den acht(er)stelle va(n)/
ii jairen makende tsamen xviii ryders met scepen(en) brieven van/
loeven verbonden a(n)no xiiii[c] lxx octobr(is) xxvii It(em) andries vanden/
poele viii cronen eens tstuck voir xxvii stuv(er)s gerekent met/
scepen(en) brieven van loeven verbonden a(n)no lxxiii febr(uarii) xxi It(em) gheerd/
my(n)nemoen van xx cronen tstuc te xxiiii stuv(er)s die hem claes/
voirs(creven) van geleenden ghelde en(de) van vercochten coirne sculdich es/
It(em) jan vynck als rintmeester der stad van loeven viii peters en(de)/
xi stuv(er)s voer elken peter xviii stuv(er)s gerekent die de selve claes/
der selver stad van verdiender assizen sculdich es Verifice(re)nde/
elc vanden voirs(creven) p(ar)tien zijn voirs(creven) schult bij zijnre wettigher eed/
he(m) bij janne de briede(re) diene(r) onss gened(ichs) h(ere)n gestaeft t(er) p(rese)ncien/
en(de) ten overstaene pet(er)s vanden berghe en(de) pet(er) heykens als/
scepen(en) onss gened(ichs) h(ere)n in zijnre stad va(n) lov(en) xx daghe in/
decembri lestleden It(em) hier na opden lesten dach der vors(creven) maend
//
decembr(is) ter p(rese)ncien peters vanden berghe en(de) gielijs de vos als scepen(en)/
en(de) m(ar)ck crauwels als diene(r) bij zijnre wettig(er) eed bijden vors(creven) m(ar)cken/
heeft gecompareert goird baerts en(de) geverificeert [zijn schult] bij zijnre wettig(er)/
eed bijden voirs(creven) m(ar)cken hem gestaeft zijn schult gedragende eene(n)/
ryder lijftochten te xxv stuv(er)s met den pachte van eenen jae(r) maken(de)/
xi ryders d(air)inne de voirs(creven) claes gehouden es met scepen(en) brieve(n)/
va(n) lov(en) d(air)op gemaict a(nn)[o] lxxii v daghe in meye It(em) hier nae/
opden ii[sten] dach der maend januarii a(n)no p(re)d(i)c(t)o ter p(rese)ncien roela(n)ts/
roelofs scepen(e) te loeven en(de) jans vander hulst diene(r) onss gened(ichs)/
h(ere)n es gecompareert vranck mussche en(de) geverificeert zijn schult/
bij zijnre wettig(er) eed bijden voirs(creven) janne vand(er) hulst gestaeft/
gedragen(de) and(er)halven ryder lijftochten te xxv stuv(er)s tstuc mette(n)/
pachte van eenen jae(r) maken(de) xvi(½) ryd(er)s met scepen(en) brieven van/
loeven verbonden vander daet xiiii[c] lix vii daghe in decembri/
d(air)inne claes moens als borghe gheerds zijns brued(er)s verbonden/
steet It(em) hier na op den dach van heden te weten x daghe in/
januario heeft arnoldus kyp ter p(rese)ncien roelofs vos als scepen(e)/
zijn schult geverificeert die hem claes moens deughdelic sculdich/
es en(de) een wile tijds geweest heeft gedragen(de) vii r(yns) gul(den)/
vi stuv(er)s elken gulden(en) voer xx stuv(er)s gerekent
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-24 by Jos Jonckheer