SAL7762, Act: R°153.1 (277 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°153.1  
Act
Date: 1475-01-12

Transcription

2019-07-05 by Walter De Smet
Cont zij alle(n) lieden dat jan vande(r) boirne va(n) weghe(n) h(ere)n henrix de coninc/
ridd(er)s in teg(enwoirdicheit) d(er) scep(enen) van loven gestae(n) heeft geg(even) en(de) bek(i)n(t) dat hij gegeve(n)/
heeft joffr(ouwe) berbele(n) neusnid(er)s wed(uwe) claes wile(n) du chasteaul drie boend(er)/
lants luttel min oft meer den selven h(ere)n he(n)ricke toebehoren(de) geleg(en) inde/
p(ro)chie va(n) meylhem in eene(n) stucke tussche(n) de h(er)strate op deen zijde en(de) de/
goede lod(ewijcx) roelands aen dander zijde Te houde(n) te hebbe(n) en(de) te wynne(n) va(n)/
half m(er)the dat sijn sal int jair xiiii[c] lxviii lxxviii eene(n) t(er)mijn va(n) ix/
jare(n) lang due(re)nde deen nae dand(er) sond(er) middel volgen(de) Elx jaers dae(re)nbi(n)ne(n)/
o(m)me en(de) voir twee mudde(n) rogs goets en(de) paiabels met wa(n)ne en(de) v...t/
vede(re)n wel bereit d(er) maten van loven(en) alle jae(re) tsinte and(ries)misse apostels/
vallen(de) en(de) ombegrepe(n) tons(er) vrouwe(n) liechtmisse d(air) nae te betale(n) en(de) te lov(en)/
te leve(re)n den vors(creven) ja(n)ne vande(r) boirne en(de) der vors(creven) h(ere)n he(n)ricke oft de(n) eene(n)/
va(n) hen beide verde(r) [aut al(ter)ni] oft den rintm(eeste)r des vors(creven) h(ere)n henrix in tijde(n) sijnde den vors(creven)/
t(er)mijn due(re)nde q(u)[o](libet) ass(ecutu)[m] met vurw(er)d(en) dat de vors(creven) joffr(ouwe) barbele de vors(creven)/
lande hue(re)n t(er)mijn due(re)nde wel en(de) loflic wynne(n) w(er)ve(n) en(de) ov(er)meste(n) sal/
gelijc reg(enoten) bove(n) en(de) benede(n) It(em) sal de vors(creven) joffr(ouwe) berbele ten ix[te(n)] jare/
mett(en) vors(creven) goede(n) huer p(ro)fijt moge(n) doen en(de) de bladinge(n) en(de) vruchte(n)/
d(air) af comen(de) te haerwert trecke(n) sond(er) va(n) die(n) jae(re) den vors(creven) ja(n)ne oft/
yem(ande) and(er)s e(n)nige(n) pacht te geve(n) oft te bet(alen) Gelov(ende) de vors(creven) ja(n) vande(r)/
boerne der vors(creven) joffr(ouwen) barbele(n) vand(en) vors(creven) pechti(n)ge(n) den vors(creven) t(er)mijn/
due(re)nde tege(n) eene(n) iegelike(n) recht wara(n)t te zijne cor(am) roelofs heykens/
januarii xii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-24 by Jos Jonckheer