SAL7762, Act: R°161.5-V°161.1 (291 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°161.5-V°161.1  
Act
Date: 1475-01-17

Transcription

2019-07-12 by Walter De Smet
Nae dien dat de meye(r) van(ne) loven(en) inden name van onsen gened(ichs)/
hee(re) alh(ier) aenghesproken heeft arnde ongheleghe als van eene(n) banduyne/
van x crone(n) die hij onder den meye(r) van herent verboirt soude hebben/
mids dien dat hij ald(air) ghelooft hadde uut den dorpe van velthem niet/
te scheyden hij en soude tyerst den meye(r) van he(re)nt voldaen hebben eene(n)/
koere die hij ghebruect soude hebben aen de hanteringhe van zeke(re)n coren(en)
//
op de velde ligghende ende dat opde verbuerte vanden banduyne/
voirscr(even) Ende de voirs(creven) arnt ongheleghe dede segghen ontkinnen(de)/
de verbuerte vanden banduyne voirs(creven) Ende de voirscreven arnt onge leghe de segghen ontkennen(de) de verbuerte vanden banduyne/
dat hij dair voe(r) yerst aenghetast was bijden meye(r) van herent/
te velthem aldair hij trecht versocht hadde ende voort vervuerdt van velthem tot herent aldair hij oick trecht vander banck/
versocht hadde ende boven dien bijden voirs(creven) meye(r) van herent alh(ier)/
te loven(en) inne bracht wair beghe(re)nde hier oick dat hij te rechte/
geremitteert wordde dair hij van desen aenghetast es geweest/
P(rese)nterende ald(air) te rechte te comen en(de) tghewijsde te voldoene soe es/
ten uut(er)sten bijden scepen(en) ghewijst dat sij de sake van dien stellen/
inde banck dair dat behoirt cor(am) roelants roelofs berghe vos/
heykens januarii xvii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-24 by Jos Jonckheer