SAL7762, Act: R°163.1 (294 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°163.1  
Act
Date: 1475-01-17

Transcription

2019-07-12 by Walter De Smet
It(em) hebben de voirs(creven) arnt broeders en(de) katlijne sputt(er)s sijn wijf/
den voirs(creven) willem(me) ghelooft ende toegeseeght alsoe verre hen de/
voirs(creven) goede bynne(n) den tijde vanden ghebode bij yemande van/
naederscapen ontqueten wordde(n) dat sij dan t(er) stont den vors(creven)/
willem(me) de voirs(creven) sijn rente aflegghen sullen oft die sond(er) cost/
desselfs willems hem op ande(r) pande dair voe(r) goet ghenoech/
sijnde bynnen loven(en) gheleghe(n) bevestighe(n) Et t(antu)m cor(am) eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-24 by Jos Jonckheer