SAL7762, Act: R°171.2 (314 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°171.2  
Act
Date: 1475-01-26

Transcription

2019-07-16 by Walter De Smet
It(em) na dien dat lyebrecht sausen als man ende momboir marien shanen/
geheten van couthem zijns wijfs te rechte betoghen heeft voer meye(r)/
en(de) scepen(en) van loeven henricken zannen zeggende de selve lyebrecht/
dat arnd wilen van gobbelsrode geheten vanden hove jan van/
couthem vader der voirs(creven) marien met heuren medeplicht(ere)n v(er)bonde(n)/
hebben aen goeswijne ende clemencien kynde(re) goeswijns wilen/
vanden zande in iii(½) gulden rijders lijftochten ende dat de vors(creven)/
wilen arnd den voirs(creven) janne van couthem en(de) zijn ande(r) medeplicht(ere)n/
gelooft hadde tontheffen Zeggende voirt dat de voirs(creven) henr(ic) zanne(n)/
na staet der heiligher kercken getruwt heeft die wettige docht(er)/
des voirs(creven) wilen arnds van gobbelsrode en(de) na de doot van hem int/
sterfhuys gewandelt en(de) de have aenveerde als erfgename bieden(de)/
dat te thoenen meynen(de) dair om na dien dat hij die lijftocht gecuelt/
heeft dat hem de voirs(creven) henrick zannen sculdich zal zijn dairaf/
tontheffen van zijnen gebreke die hij met zijnre eed p(rese)nteerde te/
groetsene ende te verifice(re)ne Ende den voirs(creven) lyebrechte tsijnen/
thoenisse gewesen zijnde des niet en volquam so hebben de/
scepen(en) van loeven gewijst dat de voirs(creven) henrick zannen der/
aenspraken die lyebrecht te hemw(er)t gedaen heeft ongehouden/
zal zijn Cor(am) roelants roelofs lyeminghen berghe vos heyk(ens) januarii xxvi
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-24 by Jos Jonckheer