SAL7762, Act: R°185.1 (332 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°185.1  
Act
Date: 1475-02-03

Transcription

2019-07-31 by Walter De Smet
Item na dien dat janne van ost alse p(ro)cureur der erfgenamen gielijs/
wilen hanckairt welck wilen gielijs tselven rechte overhadde van/
janne van velpe goudsmet eenen scepen(en) brief van loeven spreken(de)/
van ii ryders lijftochten tegen arnde moens als man en(de) momboir/
machtelden van heusden zijns wijfs onder den ande(re)n aengewesen/
zijn te volghen voe(r) de deughdelike gebreke der voirs(creven) lijftochten/
veerthien mudden corens vii hollan(sche) gulden(en) en(de) vii[c] mutsairts/
lijftochten ten live des voirs(creven) arnds moens Ende peter en(de) willem/
moens gebruede(re)n sone des voirs(creven) arnds hen p(ar)tie gemaict hebben/
tegen matheeuse colcx tot wiens p(ro)fijte de voirs(creven) brieve van ii/
ryders overgegeven waren meynen(de) dat den selven matheeuse de/
voirs(creven) lijftocht van xiiii mudden corens vii hollan(sche) gulden(en) en(de)/
vii[c] mutsairts niet volghen en soude het en wae(re) dat de vors(creven)/
matheeus gethoenen conste dat de voirs(creven) arnd moens noch leven(de)/
wae(r) oft ten minsten levende was ts(in)t andriesmisse lestleden als/
die lijftocht verschenen soude zijn geweest ende matheeus d(air)af/
aengenomen heeft zeke(r) thoenisse te doene p(rese)nte(re)nde nochtan caucie/
te stellen in gevalle oft de vors(creven) gebruede(re)n gethoenen consten/
dat de vors(creven) arnd moens heur vader voer s(in)t andriesmisse lestled(en)/
aflivich wae(re) worden restitucie te doen van tghene des hij vand(er)/
voirs(creven) lijftocht heffen soude So es ierst thoenisse vanden vors(creven)/
matheeuse aengehoirt zijnde getermineert inden vollen raide/
vander stad dat de voirs(creven) matheeus hem met den voirs(creven) brieve en(de)/
vo(n)niss(en) aen de voirs(creven) lijftocht tot behoef vanden deughdeliken gebreke(n)/
sal moegen behulpen opte p(rese)ntacie van caucie te stellen als hij/
gep(rese)nteert heeft Act(um) in pleno consilio febr(uarii) iii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-07 by Jos Jonckheer