SAL7762, Act: R°198.1 (360 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°198.1  
Act
Date: 1475-02-15

Transcription

2019-08-10 by Walter De Smet
It(em) de p(ro)visoe(re)n en(de) momboe(re)n vand(er) capelle(n) van ons(er) liev(en) vrouwe(n) inde/
hoelstrate van weghe(n) der selv(er) capellen en(de) de momboe(re)n vander/
capelle(n) van sinte katline(n) opde(n) keyberch te lov(en) van weghe(n) d(er) selve(r)/
capelle(n) in p(rese)nc(ia) hebbe(n) ghekint en(de) gelijt mits den ov(er)gheve(n) van/
eene(n) scepen(en) brieve van lov(en) spreken(de) van twee rijd(er)s erfelic/
te xxvi stuv(er)s tstuc die hen bij h(ere)n pete(re)n de beye(r) canonc ind(en)/
kercke(n) van s(in)te pet(er)s te lov(en) meest(er) ja(n)ne calab(er) secretar(is) d(er)/
stad van loven(en) en(de) jacoppen edelhee(re) als executeurs vanden/
testame(n)te h(ere)n willems wijle(n) edelhee(re) prieste(re)n voor scepen(en)/
van loven(en) op heden ten selve(n) rechte ov(er)ghegeve(n) es die jan/
willem en(de) arnt cleynarts ghebruede(re) en(de) henrick cleynarts/
den voirs(creven) wijlen he(re)n willem(me) sculd(ich) wae(re)n en(de) noch sijn o(m)me/
bij elker vand(er) voirs(creven) capellen eene(n) rijd(er) erf(elic) daer af gehave(n)/
en(de) ghebuert te worden(e) dat elken van hen daer mede voldae(n)/
en(de) ghenoech ghesciet es van alsulke(r) eene(n) rijd(er) erf(elic) als elker/
der selv(er) capelle(n) bijden voirs(creven) he(re)n willem(me) met testame(n)te gemaect/
en(de) ghelaten werdt Schelden(de) daer o(m)me de voirs(creven) mo(m)boe(re)n/
van weghe(n) als voe(r) te weten(e) elc van hen van sijne(n) legate voirs(creven)/
alle de goede des voirs(creven) h(er) willems den voirs(creven) executeure(n) en(de)/
eene(n)ieghelijke(n) and(er)s d(air) af quitan(cie) behoeven(de) volcomelike(n) quijte/
P(ro)mitten(tes) null(a)t(enu)s alloqui cor(am) eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-07 by Jos Jonckheer