SAL7762, Act: R°199.2 (366 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°199.2  
Act
Date: 1475-02-14

Transcription

2019-08-14 by Walter De Smet
It(em) de mo(m)boe(re)n vande(n) gasthuyse van s(in)t(er) viven te loven(en) van weghe(n) desselfs/
gasthuys hebben ghekint en(de) ghelijt mits den ov(er)gheven(en) van eene(n) scep(enen)/
brieve van lov(en) spreken(de) van eene(n) rijd(er) erfelic te xxvi st(uvers) die hij [hen] bijd(en)/
voirs(creven) executeu(r)s voer scep(enen) van lov(en) ov(er)ghegeve(n) es die henrick/
en(de) coenraet de witte ghebruede(r) en(de) jan de witte sone wijle(n) willems/
den voirs(creven) wijlen h(er) willem(me) sculd(ich) wae(re)n en(de) noch sijn dat den selve(n)/
gasthuyse d(air) mede vold(aen) es en(de) genoech gesciet van alsulke(n) legate/
van eene(n) rijd(er) erf(elic) als de voirs(creven) wijle(n) h(er) willem den selve(n) gasthuyse/
met testame(n)te gelate(n) hadde den selve(n) executeurs en(de) de goede des/
voirs(creven) h(er) willems en(de) eene(n)iegelijke(n) and(er)s d(air)af quitan(cie) behoeven(de) volc(omelic)/
quijt scelden(de) P(ro)mitten(tes) null(a)t(enu)s alloqui cor(am) roel(ants) roel(ofs) febr(uarii) xiiii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-07 by Jos Jonckheer