SAL7762, Act: R°199.3 (367 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°199.3  
Act
Date: 1475-02-15

Transcription

2019-08-14 by Walter De Smet
It(em) h(er) wouter sweers (con)fessor scloest(er)s vand(en) xi[m] meeghde(n) te loven(en) opde/
halfstrate en(de) als p(ro)cur(eur) desselfs cloest(er)s inden namen vande(n) zuste(re)n/
ald(air) besund(er)t tot des(en) zaken ghe(com)mitteert en(de) h(er) anthonijs van e(m)michove(n)/
prior en(de) tcovent des cloest(er)s van s(in)te m(er)tensdale inde grijmstrate/
te lov(en) inde(n) name vande(n) (con)vente desselfs cloest(er)s in p(rese)n(ia) hebbe(n) gekint/
en(de) ghelijt mits den ov(er)gheven(en) van eene(n) scep(enen) brieve van lov(en) spreken(de)/
van vier saluyte(n) erf(elic) te xxv stuv(er)s tstuc die hen bijden voirs(creven) execut(eurs)/
voer scep(enen) van lov(en) op hede(n) ov(er)ghegeve(n) es die goessen jans jan/
de zeelmake(re) arnt vande(n) houte goert couwens en(de) henrick jans den/
voirs(creven) wijlen h(er) willem(me) sculd(ich) wae(re)n en(de) noch sijn o(m)me bijden voirg(enoemde)/
zuste(re)n vand(en) halfstrate(n) de twee saluyte(n) erf(elic) d(air)af en(de) bijden voirg(eruerde)(con)vent van s(in)te m(er)tens dand(er) twee saluyte(n) erf(elic) d(air) af gheboirt/
te wordden(e) Dat hen d(air) mede voldaen es en(de) genoech/
ghesciet van alsulken legate van twee rijd(er)s erfelic elke(n)/
rijd(er) te xxv st(uvers) gherekent als elken van hen de voirs(creven)/
wijlen h(er) willem bij testamente ghemaect en(de) ghelaten/
hadde den voirs(creven) executeurs en(de) de goede des voirs(creven)/
wijlen h(er) willems en(de) eene(n)ieghelijken anders daer/
af quitan(cie) behoeven(de) volcomelijken quijt schelden(de) P(ro)mitten(tes)/
null(a)t(enu)s alloqui cor(am) roelants roelofs febr(uarii) xv
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-07 by Jos Jonckheer