SAL7762, Act: R°205.3-V°205.1 (377 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°205.3-V°205.1  
Act
Date: 1475-02-21

Transcription

2019-08-23 by Walter De Smet
Item also alse meester claes de bynchio geleydt zijnde tot allen/
den goeden arnds de vorste(r) slachmolde(r) den selven arnde hadde/
doen bevelen met eenen vorste(r) bij consente vander stad zijn/
hande te lichten vanden goeden h(ier) na bescreven oft dat hij/
op heden des tegen hem voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) alhier te rechte/
quame des de vors(creven) meester claes hem gedroegh tot den vorste(r)/
en(de) de vors(creven) arnd tsijnen daghe va(n) rechte niet comen en es/
noch nyeman van zijnen weghen So hebben de scepen(en) va(n)/
lov(en) t(er) maniss(en) tsmeyers ierst gehoirt vanden vorste(r) c(er)tificacie/
vanden vors(creven) zijnen exploite gewijst voer een vo(n)nisse Soe/
verre de vors(creven) arnd niet en quame ten op staene tsmeyers en(de)/
van hen datmen dan den vors(creven) meester clase vanden vors(creven) /
goeden houden sal in zijnen beleide also verre alst noch
//
voer hen comen es Cor(am) roelants roelofs berghe vos heykens/
febr(uarii) xxi
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-07 by Jos Jonckheer