SAL7762, Act: R°214.3-V°214.1 (399 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°214.3-V°214.1  
Act
Date: 1475-02-25

Transcription

2019-09-20 by Walter De Smet
It(em) na dien dat laureys vander mee(re) in rastamente gedaen heeft/
xxxiii stuv(er)s toebehoiren(de) arnde van ermbeghem zijnde in handen/
cools bruekelmans cuyp(er)s voe(r) zijn wettighe gebreke gedragen(de)
//
xxxiii(½) stuv(er)s en(de) tvors(creven) zijn rastament gevolght heeft met der/
eenre met der ande(re) ende met der derder genechten en(de) d(air)af de/
konde gedaen zo dat behoirt met m(ar)cke crauwels vorste(r) en(de)/
diene(r) onss gened(ichs) h(ere)n aen den voirs(creven) arnde gelijc de selve laur(eys)/
dat in rechte gethoent heeft met den vorste(r) tvoirs(creven) rastament/
en(de) de conde also gedaen zijnde So hebben de scepen(en) van/
loeven gewijst dat de voirs(creven) laureys zijn schult bij zijnre eed/
soude verifice(re)n dwelck hij gedaen heeft en(de) met zijnre eed die/
gegroetst deughdelike gedragen(de) ter so(m)men van xxxiii(½) st(uvers) en(de)/
cost en(de) co(m)mer met rechte d(air)op geloepen So es voirt gewijst/
dat den vors(creven) laureyse de voirs(creven) xxxiii stuv(er)s tot zijnre geveri/
ficeerd(er) schout behoef volghen selen en(de) dat hij die d(air)voe(r)/
sal exeque(re)n Cor(am) eisdem
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-07 by Jos Jonckheer