SAL7762, Act: R°224.1-V°224.1 (415 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°224.1-V°224.1  
Act
Date: 1475-03-06

Transcription

2019-09-27 by Walter De Smet
Cond zij allen lieden dat gheerde koene en(de) claes koene/
zijn sone beide woenen(de) [te bevekem] hebbe(n) genomen en(de) bekendt genomen/
te hebben van pet(ere)n vanden b(er)ghe nut(er)tijt scepen(en) te loeven/
alse p(ro)cureur jans de hont zijns zwaghers thoff/
desselfs jans gelegen te bevekem met den huysen/
boe hoven boeg(ar)den wynnen(de) landen en(de) ande(re)n zijne(n)/
toebehoirten gelegen te bevekem Te houden te hebbe(n)/
en(de) te gebruycken van hal nu halfmerte naistcomen(de)/
eenen t(er)mijn van sess jae(re)n langh deen na dand(er)/
zonder middel volgen(de) Elcx jairs dae(re)nbynnen voe(r)/
en(de) om xxxi sacken seven(en)twintich mudden en(de) een/
halst(er) rogs goeds en(de) payabels cu(m) vanno (et)c(etera)mi pacht/
van bevekem en(de) maten van loeven ts(in)t andriesmisse/
ap(oste)ls te betalen en(de) te loeven te leve(re)n den vors(creven)/
janne jairlicx den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde quo(li)[b(et)] ass(ecutu)[m]/
En(de) es vorwerde dat de vors(creven) wynne(n) de vors(creven)/
lande wel en(de) loflic wynnen en(de) werven selen/
gelijc reengenoten boven en(de) beneden en(de) die laten theure(n)/
tsijnen afscheiden gelijc zij die vynden selen/
theuren aencomen te weten den wynt(er)aert besaeyt op vier getijdege voe(re)n twee boend(er) [dair af] met t(er)wen/
en(de) dande(r) met rogghe [besaeyt] op iiii getidege voe(re)n Den/
zomerart op eens omgedaen en(de) de brake en(de)/
stortte all eens omgedaen It(em) selen de vors(creven)/
wynnen jairlicx int vors(creven) hof leve(re)n iii[c] cusbae(re)r/
walme(re) om de huysinge ald(air) mede te deckene/
en(de) alsmen die ald(air) v(er)dect oft and(er)s van ouden/
wercke yet maict dan selen de wynnen den/
wercklieden den montcost gheven en(de) de vors(creven)/
jan de dachue(re)n en(de) de wynnen selen de/
huysinghen houden vand(er) und(er)ster rikelen ned(er)w(er)t/
op heuren cost It(em) want de vors(creven) pet(er) den vors(creven)
//
wynnen alsnu geleend heeft drie hal mudde rogs en(de) vi/
mudde even(en) d(er) maten va(n) lov(en) so es vorwerde dat/
hem de vors(creven) wynnen die wed(er)gheven selen ts te/
bamisse naistcomen(de) Ende alle dese vorwerden (et)c(etera)/
En(de) hier voe(r) es [zijn] borghe der vors(creven) wynnen alse/
principael sculde(re)n jan borr en(de) elc voer all jan/
borreman soen wilen willems en(de) gielijs schots soen/
wilen jans beide woenen(de) te hondshem Et p(ri)mi duo/
roelofs berghe [langrode] m(ar)tii vi
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-07 by Jos Jonckheer