SAL7762, Act: R°231.1 (430 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°231.1  
Act
Date: 1475-03-02

Transcription

2019-10-09 by Walter De Smet
It(em) na dien dat in rechte comen zijn inde banck voe(r) meye(r) en(de)/
scepen(en) van loeven goessen vanden eynde ter eenre en(de) henr(ick) reers/
ter ande(r) zijden Aldair de voirs(creven) goessen dede zeggen dat hij/
tegen tgoidshuys vander came(re)n zeke(r) steenland genomen hadde/
in hueringhen en(de) tselve land voirt gedeilt den vors(creven) henr(icke)/
reers en(de) dat de selve henrick reers also wale gehouden es/
inde hueringhe aen tvoirs(creven) goidshuys als de voirs(creven) goessen en(de)/
dat tselve goidshuys elcken soude moegen pramen int geheele/
Seggende voirt de selve goessen dat hij de hueringhe aen/
tvoirs(creven) goidshuys all hadde moeten betalen meynen(de) d(air)om/
dat de voirs(creven) henrick gehouden soude zijn hem van zijnen/
gedeelte aen tselve goidshuys tontheffen Dair op de vors(creven)/
henrick reers dede zeggen dat hij den voirs(creven) goidshuyse van/
zijnen gedeelte voldaen hadde ende vernueght alsoe dat de vors(creven)/
goessen mids fauten van betalinghen desselfs henricke niet/
gepraemt en was noch gepraemt en soude worden en(de) oft de/
selve goessen e(n)nichssins gepraemt wae(re) geweest dat en es/
niet mids fauten van betalinghen des voirs(creven) henricks mair mach/
zijn mids fauten van hem selven biedende dat te thoenen En(de)/
thoenisse in beiden zijden gehoirt zijnde es gewijst ter/
manissen tsmeyers bijden he(re)n scepen(en) van loeven dat de voirs(creven)/
henrick reers vander voirs(creven) aenspraken ongehouden sal zijn/
Cor(am) roelants roelofs berghe langr(ode) vos heyk(ens) m(ar)cii iiii ii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-14 by Jos Jonckheer