SAL7762, Act: R°240.3 (447 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°240.3  
Act
Date: 1475-03-11

Transcription

2019-10-18 by Walter De Smet
It(em) hebben de voirs(creven) schulders gelooft ind(ivisim) in gevalle oft zij de voirs(creven)/
schult van vijf ryders ten voirs(creven) daghe oft oic den voirs(creven) ryder/
lijftochten jairlicx als dien verschenen zijn sal niet en betaelden/
en(de) de voirs(creven) meester matheeus oft zijn p(ro)cureur dairom e(n)nigh/
vervolgh daden het ware met rijdene oft met gaene dat zij/
hem die costen wed(er)om geheel en(de) all vergelden en(de) uutreycken zulle(n)/
gelijc der voirs(creven) lijftocht principaeld(er) lijftocht en(de) schult voirscr(even) te/
weten van eenen manne te p(er)de [zo verre hij te p(er)de ware] elcx daighs viii stuv(er)s en(de) van te eenen man(ne) te voete [sdaighs] vier stuv(er)s t(am)qu[a(m)] ass(ecutu)[m] Cor(am) eisdem
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-14 by Jos Jonckheer