SAL7762, Act: R°245.1 (460 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°245.1  
Act
Date: 1475-03-13

Transcription

2019-10-23 by Walter De Smet
Item na dien dat jan de vos ende marie zijn dochter met den voirs(creven)/
janne vanden dale en(de) lijsbetten svos zijnen wive zuster der vors(creven)/
marien de voirs(creven) goede indivisim voe(r) de voirs(creven) ix ryd(er)s erflic/
verobligeert ende verpandt hebben ter beden en(de) p(ro)fijte svoirs(creven)/
jans vanden dale en(de) zijnre huysvrouwen hoewael nochtan de/
helicht vanden selven goeden toebehoiren(de) es den voirs(creven) janne de/
vos als tochte(r) en(de) marien als erfwive soe eest dat d(air) o(m)me/
en(de) mids dien de vors(creven) jan vanden dale ende zijn huysvrouwe gelooft/
hebben voer hen heuren erven en(de) nacomelinghen deen helicht vanden/
voirs(creven) goeden den voirs(creven) janne en(de) marien toebehoiren(de) costeloes/
te houden en(de) tontheffen teeuwighen daghen vanden ix ryders/
voirs(creven) Ende de voirs(creven) ix ryders erflic uuter voirs(creven) ca(m)men/
jairlicx ten behoirliken tijden desselfs jans leefdaghe langh/
te gelden en(de) te betalen also in tijds ende in uren dat de selve/
goede die ter meerd(er) vestich(eit) met der ca(m)men verobligeert zijn/
egheen schade hebben noch liden en sullen noch dair voe(r) geprae(m)pt/
worden in e(n)nigher manie(re)n Ende de selve rinte van neghen/
ryders t(er) stont na de doot des voirs(creven) jans de vos lossen ende/
quiten en(de) also de voirs(creven) verobligeerde goede ontlasten ende/
bevryen oft der voirs(creven) marien de weerde van heuren voirs(creven)/
verond(er)panden goeden in ande(re)n zijnen p(ro)pe(re)n goeden erfgoeden [desselfs jans en(de) zijns wijfs] of rinten dair voe(r) goedgenoech zijnde verguetsen t(er) taxacien/
van goeden mannen Cor(am) eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-14 by Jos Jonckheer