SAL7762, Act: R°246.1 (462 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°246.1  
Act
Date: 1475-03-15

Transcription

2019-10-31 by Walter De Smet
Item roelof van berthem onse ingeseten poirt(er) heeft gestelt/
geordineert en(de) gemaict arnde weer woenen(de) te libbeke te wesen/
zijnen meye(r) te libbeke en(de) te vertrijcke en(de) dair omtrint Geven(de)/
en(de) verleenen(de) den selven arnde volcomen macht auctoriteit en(de)/
zund(er)linghe beveel de vors(creven) meyerie te bedienen en(de) te/
verwarene en(de) d(air) inne te doen en(de) texeque(re)n alle manie(re)n en(de)/
vord(er)inghen van rechte die de voermeye(re)n geploghen hebben/
en(de) v(er)moghen na rechte te doene niet dair inne uutgescheiden/
Geven(de) oic en(de) verleenen(de) de vors(creven) roelof den voirs(creven) arnde/
volcomen [macht] en(de) zund(er)linghe beveel alle desselfs roelofs tsijze/
rinten pachten en(de) ande(re) schulden diemen he hem nu ten/
vors(creven) plaetsen of eld(er)s zo wair dat zij sculdich es of namails/
wesen sal te manen teyschen op te boe(re)n en(de) tontfanghen den/
sculde(re)n van zijnen ontfanghe quijt te schelden en(de) quitancie te/
gheven [d(air) voe(r) te panden ten dagen en(de) rastamente te doen leggen]/
De selve tsijze rinten pachten en(de) schulden en(de) alle/
zijn ande(re) saken en(de) stucken die hij nu uutstaende heeft of namails/
hebben sal moegen in aenlegg(er)s oft verweerd(er)s stad hoedanich/
die zijn met rechte te vervolgen en(de) te bedinghen die te/
wynnen en(de) te verliesen tallen plaetsen en(de) voer alle gerichten/
dair dat behoeven sal moegen composicie en(de) mynlike/
yffeninghe dairaf te maken [scepen(en) br(ieven)] thoeniss(en) en(de) wairheid(en) te leyden/
en(de) der wed(er)p(ar)tien getuyghen te zien en(de) hoiren zwe(re)n die/
te batte(re)n ende te wed(er)leggen also dicwile en(de) menichwerven/
als des te doen zal zijn en(de) alle poenten en(de) articulen van/
rechte d(air)toe te vord(ere)n die ne r na recht of costume vand(en)/
plaetsen dair dat geboert behoiren moegen en(de) den vors(creven) arnde/
orb(er)lic duncken zelen En(de) voirts alle tghene (et)c(etera) Geloven(de)/
vast cu(m) comput(atione) [(et) revoc(atione)] Ouder(ogghe) burg(imagistro) roelofs b(er)them scab(inis)/
m(ar)cii xv
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-14 by Jos Jonckheer