SAL7762, Act: R°261.4 (492 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°261.4  
Act
Date: 1475-04-04

Transcription

2020-01-15 by Walter De Smet
It(em) es vurw(er)de niet wederstaen(de) der guedinghen voirs(creven) dat de voirs(creven)/
coene tvoirs(creven) erve sal moghe(n) quijten bynne(n) vi jaire(n) naestc(omende) met xxiiii/
rinssche gul(den) te xx st(uvers) tstuck en(de) elke(n) stuv(er) te iii pl(a)c(ken) die de voirs(creven) joes nu/
den voirs(creven) coenen soe in ghereeden ghelde soe aen ghevallen(en) chijse betaelt/
en(de) verleeght heeft Bij alsoe [nochtan] die quijtinghe ghedaen sijnde dat de voirs(creven)/
joes tselve erve sal blive(n) houden(de) in hueringhen vi jair langk nae dat(um)/
van desen guedinghen ende niet langhe(r) betalende bynne(n) den selve(n) middele(n)/
tijde den chijs uuten selve(n) goeden gaende alsoe in tijts dat de voirs(creven)/
coene d(air) bij egheene schade en lijde ende dat de selve joes tselve huys/
oick dae(re)n bynne(n) houde(n) sal van behoirlijker reparacie(n) cor(am) eisd(em) sonder and(er)s/
oft meer d(air) voir te gheven in welcker hueringen de vors(creven) coene/
den vors(creven) joese geloft heeft te houden cor(am) eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-14 by Jos Jonckheer