SAL7762, Act: R°269.1 (510 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°269.1  
Act
Date: 1475-04-11

Transcription

2019-11-26 by Walter De Smet
Item katlijne van altena weduwe quintens wilen witteman heeft/
wettelic gemechticht en(de) volcomen macht gegeven en(de) met des(en) l(ette)ren mechtich/
maict en(de) volcomen macht gheeft janne dyllen woenen(de) te loeven/
om alle heure tsijze rinten pachten en(de) ande(re) schulden diemen/
heure nu sculdich es of namails wesen sal te manen teyschen/
op te boe(re)n ende tontfanghen den sculde(re)n van zijnen ontfanghe/
quijt te schelden en(de) quitancie te gheven Dair voe(r) te panden/
te daghen en(de) rastamente te doen leggen composicie en(de) mynlike/
yffeninghe dairaf te maken de selve tsijze rinten pachten/
en(de) sculden en(de) alle heur ande(re) saken en(de) stucken die zij nu te/
doen heeft of namails hebben sal in aenlegg(er)s oft verweerd(er)s/
stad hoedanich die zijn met rechte te v(er)volgen en(de) te bedi(n)gen/
die te wynnen en(de) te verliesen tallen plaetsen en(de) voer alle/
gerichten dair dat behoeven en(de) te doen sal wesen en(de) alle poenten en(de) articulen van rechte d(air) toe te vorde(re)n die na recht of/
costume vand(er) plaetsen dair dat geboert behoiren moegen ende/
den vors(creven) p(ro)cur(eur) orberlic duncken selen En(de) voirts alle tghene (et)c(etera)/
Gelovende vast cu(m) (com)put(atione) (et) revoc(atione) Cor(am) hanck(ar)t sub(stitu)[to] burg(imagistro)/
vos heyk(ens) scabinis ap(ri)lis xi
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-15 by Jos Jonckheer