SAL7762, Act: R°299.4 (558 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°299.4  
Act
Date: 1475-05-02

Transcription

2019-12-30 by Walter De Smet
Item den vors(creven) lijftocht brief sal bliven onder scepen(en) van/
loven(e) tot behoef der voirs(creven) jouffr(ouwen) heylwighen van/
baussele en(de) den voirs(creven) kynde(re)n om hen dair met te/
behulpen Te weten(e) de voirs(creven) jouffr(ouwe) heylwijch/
van baussele [om] hue(r) leefdage lanc vander vors(creven) renten/
betalinge te gecrighen en(de) hue(r) van live ter doot/
comen zijnde salmen den voirs(creven) lijftocht brief den voirs(creven)/
kynde(re)n doen volghen Bij alsoe gebordet hie(re)nbynne(n)/
der voirs(creven) jouffr(ouwen) heylwig(hen) leefdach lanc due(re)nde de/
voirs(creven) lijftocht afgeleeght te worden datmen dan de/
pe(n)ningen hier [d(air)] af comen(de) wedero(m)me aenleggen sal/
ter lijfrenten ten liven voirs(creven) opdat zij dan livich wae(re)n/
en(de) oft e(n)nich va(n) hen gestorve(n) wae(re) op dand(er) kynde(re) des/
voirs(creven) willems ind(er) maten en(de) vueghen te gebruyken/
als voir sond(er) argelist eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-21 by Jos Jonckheer