SAL7762, Act: R°329.2 (615 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°329.2  
Act
Date: 1475-05-30

Transcription

2020-01-29 by Walter De Smet
Item sijn den vors(creven) janne in meerder vestich(eit) der voirs(creven) lijfrenten/
in handen gestelt ende gelevert met rechte voe(r)t den vorst(er) en(de)/
poirt(er)s hier na genoemt de zilve(re)n juwelen hier na bescr(even)/
Te weten ierst eenen zilve(re)n waterpot de boirde en(de) den/
voet beneden vergult It(em) drie zilve(re)n schalen en(de) twee/
zilve(re)n croese wegende all tsamen thien marck vier oncen/
en(de) zeven yngelsche om den voirs(creven) janne oft trecht en(de) dactie/
vander vors(creven) lijftocht en(de) scepen(en) brieven namails hebben(de) de/
selve lijft(ocht) en(de) dinhoud vanden vors(creven) scepen(en) brieven d(air)aen te/
moegen nemen zo en(de) v(er)reiken zo wanneer he(m) gelieft en(de) zij/
d(air)af in gebreke zijn Ende de voirs(creven) lijftocht v(er)storven geq(ue)ten/
oft and(er)ssins bewijst zijnde so salmen den vors(creven) jacoppen/
de vors(creven) juwelen laten volgen zo verre die d(air) voe(r) met rechte/
niet geexequeert en zijn Cor(am) crauwels for(estario) (et) dict(is)/
scab(inis) t(am)q(uam) scabinis (et) opidanis eod(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-21 by Jos Jonckheer