SAL7762, Act: R°336.1 (635 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°336.1  
Act
Date: 1475-06-10

Transcription

2020-02-06 by Walter De Smet
Item alsoe als ten vervolghe jans van dormale die/
alse p(ro)cureur marien weduwe willems wijlen droddeal/
geleidt es nae den rechte der stad van loeven met/
scepen(en) brieve(n) van loven(e) spreken(de) van viii(½) mudden rogs/
staende ten live der voirs(creven) marien pacht ende mate van/
chamont tot allen den goeden have ende erve lambeerts/
wilen doupey ghescreven es vander stad weghen van/
loven(e) aenden meye(r) van lyebersart oft sijnen stedehoude(r)/
hem de voirs(creven) goede te leve(re)n ende oft de weduwe/
des voirs(creven) wijlen lambeerts en(de) huer kynde(re) oft yeman/
and(er)s daer teghen iet segghe(n) oft allege(re)n wilden/
dat sij des tot eene(n) zeke(re)n daghe van rechte mits/
uutsette ende verstrijkene van ghenechten op heden/
dyenen(de) alhier quamen voer meye(r) en(de) scepen(en)/
int recht (et)c(etera) Ende de voirs(creven) weduwe noch/
huer kinde(re) alhier te rechte op heden niet comen/
en sijn den voirs(creven) janne alhier comen(de) en(de) trecht/
versueken(de) thoenen(de) met den bode vander stad/
dexecucie vanden voirs(creven) versueke gedaen te wesen/
bij den voirs(creven) meye(r) Soe hebben de scepen(en) van/
loeven(e) ter manisss(en) smeyers ghewijst voer een/
vo(n)nisse soe verre svoirs(creven) geleidden wed(er)p(ar)tie niet/
en quame ten opstane smeyers ende van hen dat/
men hem dan houde(n) soude vanden voirs(creven) goeden/
in sijnen beleide tot zijnre wettiger schult behoef/
zoe verre het noch voer hen comen es/
Cor(am) roelants roelofs lyemi(n)ghe(n) vos heyke(n)s junii x
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-21 by Jos Jonckheer