SAL7762, Akte: R°62.5-V°62.1 (107 van 660)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°62.5-V°62.1  
Act
Datum: 1474-09-10

Transcriptie

2018-12-28 door Walter De Smet
It(em) hoewel dierste betalinghe vanden vors(creven) erfpachte zijn sal van/
s(in)t andriesmisse naistcomen(de) over een jair na inhoudt vanden vors(creven)/
brieve so es nochtans vorwerde en(de) heeft gelooft de voirs(creven)
//
karle den voirs(creven) symoene te betalen ts(in)t andriesmisse naistcomen(de) een half/
mudde rogs der maten voirs(creven) gemerct dat hij bekindt heeft de pe(n)ni(n)ge/
nu int geheele vanden vors(creven) pachte ontfangen te hebben Voert es/
vorwerde zo wanneer de voirs(creven) karle den voirs(creven) erfpacht verpandt/
of bewesen sal hebben na inhoudt vanden voirs(creven) scepen(en) brieve dat/
nochtan de vors(creven) symoen in meerder vestich(eit) vanden selven pachte/
en(de) om jairlijcsche betalinghe dairaf te hebben den voirs(creven) scepen(en) brief/
va(n) loeven in zijn hande behouden sal also langhe den selve(n) erfpacht/
ongequeten es Ende hij symoen sal hem on om tot der vors(creven) [jairlijsch(en)] betalinge(n)/
te comen moegen behulpen met welker vestich(eit) hem gelieven sal/
behoudelic dat de voirs(creven) karle jairlicx met tween mudden rogs [d(air)af] te/
betalen alt gestaen zall cor(am) eisd(em)
Nagekeken doorJan Boncquet
ModeratorJan Boncquet
Laatste update:: 2016-05-10 door Jos Jonckheer