SAL7762, Akte: R°64.7-V°64.1 (110 van 660)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°64.7-V°64.1  
Act
Datum: 1474-09-14

Transcriptie

2018-12-28 door Walter De Smet
It(em) de voirs(creven) vader en(de) zone p(ri)us ema(ncipa)[t(us)] hebben gelooft elck van hen beiden/
op eenen banduyn van v ryd(er)s ad op(us) d(omi)ni duc(is) (et)c(etera) den vors(creven) jacoppe(n)
//
tsijnre manissen te comen voe(r) de wetten te pietermeal te piet(er)hem te/
nodevoirt ende dair omtrint en(de) voer alle ande(re) wetten [aldair] dair onder/
alle heur goede have en(de) erve gelege(n) zijn also wale eygen goede/
als ande(re) en(de) den voirs(creven) jacoppen tot heuren coste met rechte/
zetten en(de) in tytle van wettighen onderpande veroblige(re)n het zij/
met guedinghen of anderssins zo hem dat na recht dienen en(de)/
behoeven sal Alle heure voirs(creven) goede hen op den dach van heden/
toebehoiren(de) en(de) ten voirs(creven) plaetsen en(de) dair omtrint gelegen voe(r)/
de wetten dair dat behoiren sal Om den voirs(creven) jacoppen aen/
de selve goede te verhalen en(de) te verreycken alle alsulken gebreken/
costen schaden en(de) lasten [het zij costen van rechte of ande(re)] als zij hebben zulensal moegen oft liden uut/
ocsuyne der borchtocht voirscr(even) in e(n)nigher manie(re)n Et p(ri)mus/
cor(am) eisd(em)
Nagekeken doorJan Boncquet
ModeratorJan Boncquet
Laatste update:: 2016-05-10 door Jos Jonckheer