SAL7762, Act: R°69.2 (113 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°69.2  
Act
Date: 1474-09-21

Transcription

2019-10-21 by Walter De Smet
Alle den ghenen die dese l(ette)ren zullen sien oft horen/
lesen burgermeeste(re)n scepen(en) en(de) raide der stat van/
loven(en) saluyt Doen te weten(e) dat op den dach datu(m)/
van desen voir ons comen zijn jan van kynckem en(de)/
katlijne van ghestelt zijn wijff en(de) hebben geconsti/
tueert volcomen macht procuracie en(de) auctoriteit/
ghegeven tot hue(re)n wederroepen joese metsijs/
hue(re)n behouwen sone alle en(de) yeghewelcke goede/
chijsen renten erfpachten en(de) sculden te manen teyssche(n)/
te vervolghen opte boere(n) en(de) tontfanghen [quit(ancie) vande(n) ontf(angen) te geve(n)] dair voir/
te panden te daghen rasteme(n)ten te doen legghe(n)/
die met rechte texeque(re)n voir alle gerichten gheestelic/
en(de) weerlic getuygen ofs behoeft te leiden d(er) wider/
p(ar)tien getuygen te sien zweren die te batte(re)n te/
replice(re)n te duplice(re)n also wale int principael/
als int accessoir also menichwerven als men des/
behoeven sal En(de) vortaen generalic (et)c(etera) p(ro)mitt(entes)/
ratu(m) salvo iusto calculo cor(am) ouder(ogghe) burg(imagistro) roelofs/
vos scabinis sept(embris) xxi
ContributorsJan Boncquet
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-05-10 by Jos Jonckheer